Framføringar

Jæren kammerkor

BLANDAKOR

KONSERTAR

 

Vi synger på Gudstjeneste i Ogna kyrkje søndag 16. september kl 1100

 

Salmekveld i Gand kyrkje søndag 23. september

 

Vi synger på Gudstjenesten i Nærbø kyrkje søndag Allhelgensdag 4. novemberl kl 1100

 

Vi synger på Julemesse på Klepp bedehus fredag den 16. november

 

Vi synger på Julekonsertgudstjeneste i Nærbø kyrkje søndag 16. desember

Vi synger på 1. Juledagsgudstjeneste i Nærbø kyrkje tirsdag 25. desember

 

Vi synger på fredag 28. desember i Romjulsdrøm i Varhaug kyrkje

Jæren kammerkor © 2013-2018